Trends and Directions Training en Coaching in de ICT sector 2013-2015

LinkedInEmailTwitterShare

 

De huidige trend in de trainingsmarkt is dat er veel aanvragen zijn voor echt ICT trainingen, hierbij valt te denken aan de echte inhoudelijke trainingen op applicatie- en implementatieniveau. Vaak wordt er voorbijgegaan aan de medewerkers die moeten werken met een nieuwe applicatie dan wel ERP pakket. Dergelijke implementaties zijn top-down in de organisatie neergelegd ter implementatie. Vanuit meerdere overwegingen wordt er simpelweg gekozen voor producten die de bedrijfsprocessen beter ondersteunen, er efficiënter gewerkt kan worden, er makkelijkere en betere managementinformatie uit een systeem gehaald kan worden. Ik realiseer me dat ik onvolledig ben in de opsomming van deze overwegingen, maar feit is wel dat er altijd gekeken wordt hoe organisatieprocessen te optimaliseren, waarbij diepte investeringen een overweging kunnen zijn, maar feit blijft dat de personen die met de nieuwe applicatie moeten werken voor een (soms heftige) verandering van werk komen te staan. In de praktijk zien we dan ook dat de geldkraan volledig open gaat voor aankoop en implementatie van nieuwe softwarepakketten dan wel ERP of CRM systemen, maar als het gaat om het begeleiden van de personen er geen ruimte is. De productiviteitsverlies is aanzienlijk, de stress welke werknemers ervaren van het werken van de oude situatie naar de nieuwe en alle gevolgen van dien, de ontevredenheid ofwel weerstand tegen de verandering wordt niet onderkend en in kleine mate ondersteund en begeleid door training en coaching.

 

Het is juist onze dienstverlening die kan zorgen dat bovengenoemde contraproductieve zaken niet ontstaan door in een vroeg stadium met een redelijk korte interventie er voor te zorgen dat de medewerkers klaar zijn voor de verandering, de weerstand er niet meer is of substantieel kleiner, hiermee het productiviteitsverlies tot een minimum beperkt kan worden en dat hiermee de financiële schade wordt beperkt. In een wereld waarin steeds meer aanpassing van de individuele medewerker wordt gevraagd in de digitale wereld, moet er ook ruimte zijn voor training en coaching. Het is evident dat elke euro welke geïnvesteerd wordt in training en coaching er meerdere opleveren.

 

Ik wil dan ook even stilstaan bij de meest in het oog springende trends & directions tot en met 2015 welke ons op ICT gebied staat te wachten: 

  • Relatiebeheer wordt een kritische IT vaardigheid voor elke IT`er. Een discipline die de komende drie jaar van groot belang wordt voor elke IT organisatie – groot en klein – is die van relatiebeheer. Te lang heeft de IT organisatie zich buiten de mainstream laten plaatsen om zich vervolgens in allerlei kronkels te bewegen om weer op 1 lijn te komen met de core business.
  • Tussen 2013 en 2015 verdwijnen veel IT banen uit Nederland in de ‘cloud’ of naar goedkope landen. Door een aantal factoren loopt het tekort aan gekwalificeerde HBO/WO opgeleide IT professionals op.
  • Tegen 2015 vindt de uitwisseling van CV`s en het interviewen en presenteren van gekwalificeerde kandidaten, en zo ook het trainen en coachen hiervan plaats via “collaboration cloud services”. Multimedia zal snel ingezet worden, webconferencing,  e-training zullen een grote vlucht nemen zodat reizen tot een minimum gebracht. Interviews en intakes zullen plaatsvinden via Web conferencing.
  • Tegen 2015 zullen mobiele applicaties (“apps”) worden ontwikkeld door sterk gemotiveerde ontwikkelaars die zelf ook ‘fan’, ‘follower’of klant zijn. Smartphones en tablets vertegenwoordigen meer dan 90% van de markt van de nieuwe netto groei van apparaten in de komende jaren. Dit zal een enorme impact hebben op ons handelen en daarmee zullen trainingsbehoeften, maar ook zeker aanbod hierin mee moeten bewegen.
  • Tegen 2016 zal tenminste 50% van de zakelijke e-mail gebruikers vertrouwen op een browser, tablet of mobiel apparaat in plaats van een desktop client. De toenemende populariteit van mobiele apparaten en het toenemende gebruiksgemak van de browser als interface van zakelijke applicaties en het toenemende gebruiksgemak van de browser als interface van zakelijke applicaties doen vermoeden dat een rijkere mix een e-mail clients en toegangsmechanismen ontstaan. De vraag vanuit de markt zal zich richten naar een portefueille van “collaboration services”, inclusief “instant messaging”, Web conferencing, social networking”en “shared workspaces”. Deze veranderingen op zich zijn dusdanig ingrijpend en onomkeerbaar dat de trainingsmarkt aan deze vraag tegemoet zal moeten blijven komen. De huidige associatie met “het nieuwe werken” zal geheel anders worden en zo ook het aanbod van competentiegericht trainen en coachen.
  • De babyboomers verdwijnen voorgoed uit beeld: thans is het woord aan de X en Y generatie . Met hun vertrek gaat veel kennis en ervaring verloren. Van de X- generatie, geboren tussen 1961 en 1980 is bekend dat daar relatief veel trainingsbehoefte zal komen te liggen, van de Y-generatie, geboren tussen 1982 en 2001, kenmerkt zich door een zeer leergierige, coöperatieve en meegaande attitude, gericht op een prettige samenwerking. Authentieke leiders worden onder hen nog niet zo snel gevonden. Leiderschapstrainingen voor de X en Y generatie zullen nodig zijn. De aanstormende Z generatie is nog te jong om het verschil te maken. Door nu te investeren in uitmuntende training en coaching aan de X en Y generatie kan een leiderschapscrisis in het Nederlandse bedrijfsleven worden voorkomen.
  • Door de toenemende werkdruk naast de kleiner wordende Nederlandse beroepsbevolking zal het aantal burn-out klachten in 2015 stijgen tot 20% van de beroepsbevolking. Goede training en coaching op het gebied van verzuimpreventie, leiderschap, effectieve communicatie en persoonlijke effectiviteit gericht op het verhogen van het eigen (zelf) bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid worden cruciaal. Dit geldt niet alleen voor alle leidinggevenden, maar feitelijk wordt de hele organisatie sterker door goed uitgevoerde training en coaching.

 

Afsluitend “hoe bedoel je behoefte aan training en coaching”! In een wereld waarin we in sneltreintempo op allerlei vlakken ontwikkelen en daarmee veranderen is het slechts de onderkenning van het bovenstaande dat we als trainers en coaches aan de slag kunnen, met onszelf en onze klanten!

LinkedInEmailTwitterShare