MANAGEMENT TRAININGEN

In steeds meer organisaties is er de noodzaak om veranderingen tot stand te brengen. Bij de meeste medewerkers roept verandering in eerste instantie weerstand op. Daarom is zorgvuldige begeleiding nodig om dit proces in goede banen te leiden. Het is daarbij van wezenlijk belang om de bijdrage van iedere medewerker te benoemen en te versterken. Te vaak worden veranderingen te snel doorgevoerd, met als gevolg een te lange aanloop naar nieuw, gewenst gedrag.

 

Door hier bewust van te zijn en er tijd en energie in te steken, kunnen organisaties ervoor zorgen dat de gewenste veranderingen in korte tijd toch succesvol plaatsvinden. Nieuwe doelstellingen en verwachtingen die de steun van uw medewerkers hebben, dragen bij aan focus, kostenbewustzijn, medewerkers- en klanttevredenheid.

 

De inhoud van onze trainingen stemmen wij af op de situatie in uw bedrijf.  Splitstep Training & Coaching biedt onder andere de volgende managementtrainingen aan:

  • Training voor beginnend leidinggevenden
  • Training Management en ‘Het  Nieuwe Werken’
  • Training Resultaatgericht management
  • Training Train-de-trainer
  • Training Effectieve evaluatie en voortgangsstructuur