De kracht van organisatieadvies

LinkedInEmailTwitterShare

Splitstep Training & Coaching en Organisatie & Advies

 

Door Iwan Tolboom

 

Vanuit de grondgedachte echt aan het resultaat van organisaties bij te dragen, er echt voor te zorgen dat trainingen en individuele begeleiding leiden tot het gewenste resultaat, is het adviseren van organisaties vaak een startpunt. Splitstep Training & Coaching doet dit nu al op verzoek tijdens trainingsopdrachten welke gecombineerd worden coaching. Door deze individuele coaching komen zoveel zaken naar boven dat organisaties bepaalde structuren, communicaties, aansturing en management beter in kunnen richten. Deze adviezen worden gestaafd door de kennis van de organisatie, het commitment van Splitstep Training & Coaching en de uitgesproken eindresultaten van de opdrachtgever. Splitstep Training & Coaching ziet dat het geven van advies, training en coaching met elkaar verweven kunnen zijn, zich kunnen versterken en wij daarmee de klant nog beter van dienst kunnen zijn

 

Mensen, processen, structuren en strategie in een organisatie of in een afdeling, zijn afhankelijk van elkaar, beïnvloeden elkaar en overlappen elkaar- daar waar het een begint volgt het ander. Op welk punt een verbetertraject ook wordt ingestoken, van bezuiniging, focus op een hogere klantentevredenheid, een hogere winst of  tot kwaliteitsverbetering, het zal altijd iets vragen van de mensen en van de inrichting van de organisatie- met de gezamenlijke vraag: hoe (efficiënt) kan er worden gekomen tot het behalen van onze doelen?

 

De oproep om te veranderen spreekt dus meerdere onderdelen, thema’s en ook organisatielagen aan. Een klantgerichter wijze van werken bijvoorbeeld vraagt om een andere houding en ander gedrag, of om een betere samenwerking -horizontaal of verticaal in de organisatie. In zo’n geval kan, gecombineerd met training en coaching, een verandermanagement project nodig zijn om ook bedrijfsmatiger te kunnen werken en processen efficiënter in te richten.

Ook is het mogelijk dat nieuwe verwachtingen die worden gesteld aan managers of professionals, naast of na een training kunnen samengaan met de inzet van performance management, talent management of de manier waarop management sturing is ingericht.

 

Juist het maken van verbinding van een trainingsvraag met een typisch organisatievraagstuk kan de effectiviteit verhogen van onze en uw inzet. Daarom zijn wij u naast coaching en training ook graag van dienst op het gebied van management en organisatieadvies, of dat nu is in de vorm van (implementatie)projecten of als sparringpartners en adviseurs. Onze kracht is het in verbinding brengen van mens en organisatie, om synergie te creëren, zodat mensen en de organisatie elkaar versterken.

 

Voorbeelden van onze adviesdiensten:

 • Wij kunnen helpen bij de visie vorming en zijn sparringpartner voor strategische vraagstukken
 • Fusie- en samenwerkingsvraagstukken met andere organisaties
 • Bij het operationaliseren van nieuwe strategie die wordt geïmplementeerd in de organisatie, hierbij is juist de mens achter de verandering die de nieuwe strategie tot een succesvol resultaat kan maken. Dit is precies datgene Splitstep Training & Coaching doet. Aan de hand van de wens van de organisatie het beoogde resultaat samen formuleren en hier advies-, training- en begeleiding op af te stemmen.
 • Het afstemmen van de bijdrage en competenties van medewerkers op de doelen van de organisatie
 • Het implementeren van een beleidsplanning en control als sturingsinstrument en het hieraan koppelen van kwaliteit
 • Het leren sturen op resultaat; veel organisaties pretenderen dit, Splitstep Training & Coaching heeft de knowhow, meet- en evaluatie instrumenten en de mensen aan boord om uw resultaat ook te realiseren.
 • Het herzien van organisatiestructuren
 • Adviseren bij procesoptimalisatie voor het efficiënter inrichten van de organisatie.

Uw insteek kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een reorganisatie vanwege kostenbesparing
 • De wens meer uit de verkooporganisatie (direct en indirect) te halen
 • Het vroegtijdig voorkomen van verzuim met het oog op de veranderende wetgeving en de lastenverzwaring aan de werkgeverskant
 • Hervorming van strategie vanwege de markt en concurrentie
 • Hogere productiviteit door doelgerichter en meer methodischer werken
 • Verbetering van kwaliteit, verhoging van de omzet, verhogen van de klantentevredenheid dan wel het verhogen van de medewerkertevredenheid
 • Orde op zaken stellen, puntjes op de i na een verandering of implementatie oftewel de juiste nazorg om het resultaat te borgen
LinkedInEmailTwitterShare