STRATEGISCH COACHEN

Strategisch coachen gaat over coachen met een strategie. De strategie wordt bepaald door de coach en coachee. Gezamenlijk wordt een stappenplan opgesteld waarbij de volgende vragen aan bod komen:

  • Waar sta ik?
  • Waar wil ik naar toe?
  • Hoe ga ik dat doen?

Om een strategie te bepalen is een visie nodig. Volgens Maarten Kouwenhoven, expert op het gebied van strategisch coachen, is een visie een opvatting over datgene wat we in het leven nastrevenswaardig vinden en waarmee we richting en zin geven aan ons bestaan. Dit heeft alles te maken met waarden en autonomie in het coachingstraject een duidelijke vorm krijgen. Dit gebeurt op drie mogelijke niveaus:

  • Individueel niveau
  • Relationeel niveau
  • Systeem niveau

Theorieën die gebruikt worden bij deze vorm van coaching zijn onder andere de Transactionele Analyse en de Systeemtheorie. Desgewenst kan gekozen worden om te werken vanuit de persoonlijke behoeften (mensgericht) of de beschikbare feiten (taakgericht). Deze zijn goed samen te brengen en hebben beide als doel om tot een SMART actieplan te komen.