OPLOSSINGSGERICHT COACHEN

Bij oplossingsgericht coachen richten we ons vooral op het doel. De oorsprong van een probleem hoeft niet te worden onderzocht om tot ander gedrag te kunnen komen. Er zijn geen ingewikkelde analyses nodig omdat oplossingsgerichte coaching veronderstelt dat er geen verband hoeft te zijn tussen het probleem (oorzaak) en de oplossing (gevolg).

 

DeĀ coachee is de expert. Door de juiste begeleiding is hij in staat om op zoek te gaan naar de uitzonderingen op het probleem. Vaak ligt in het veranderen van het perspectief de oplossing. Een kleine verandering kan tot een groot resultaat leiden.

 

Het is een effectief, krachtig middel dat snel tot een positieve gedragsverandering zal leiden.