COACHING IN COMBINATIE MET TRAINING

In veel gevallen is het integreren van training en coaching de meest effectieve weg naar resultaat. Het effect van alleen trainen is helaas van korte duur waardoor uw investering snel verdampt. Door de combinatie van groepsgerichte trainingen en individuele coaching aan te bieden onderscheiden wij ons van veel andere trainingsorganisaties. Wij weten hoe we u kunnen ondersteunen bij uw wens tot langdurende verbeteringen in uw organisatie. Na uitgebreid onderzoek onder middelgrote en grote ondernemingen blijkt dat in veel gevallen trainingen als te kostbaar worden ervaren en dat het resultaat teleurstellend is.

 

Dit heeft alles te maken met de wijze van kennisoverdracht want ’zeggen is nog geen leren’. Door in de individuele coachingsgesprekken in te gaan op persoonlijke drijfveren, motieven, comfort zones, angsten en belemmeringen zorgen we dat de groepsgewijze kennisoverdracht op individueel niveau ook daadwerkelijk beklijft en er ruimte is voor daadwerkelijke gedragsverandering.

 

Onze combinatie van groepsgewijze training en individuele coaching, waarbij onderscheid gemaakt wordt in loopbaancoaching, strategische coaching, managementcoaching en oplossingsgerichte coaching komt Splitstep Training & Coaching ook tegemoet aan de investeringseisen van de huidige tijd. Investeren in uw medewerkers moet meetbaar resultaat opleveren, de tijd dat training ingezet wordt als incentive is voorbij. Waar(de) voor uw investering, van intake tot aan het resultaat, dat is waar wij voor werken.