Coachend Leidinggeven

LinkedInEmailTwitterShare

COACHEND LEIDINGGEVEN

 

Deze nieuwe training van Splitstep Training & Coaching is bedoeld voor leidinggevenden die op zoek zijn naar een uitdagende en grensverleggende training. Er wordt aangesloten bij de behoefte van leidinggevenden om een proces van bewustwording en persoonlijke groei in te gaan. In deze training wordt gestuurd op een zichtbare verandering in de performance van de deelnemers. De benadering is persoonlijk,   ervaringsgericht en bestaat uit maatwerk.  Deelnemers vergroten hun kennis en ontwikkelen hun persoonlijke visie op het gebied van coachend leidinggeven. Van daaruit worden vaardigheden getraind door methoden en technieken te beoefenen gericht op het in beweging brengen van medewerkers tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid. Daartoe komt u zelf  “ in beweging” en u leert hoe u uzelf als ” instrument “ kunt verfijnen. Er worden dus geen “tip & trucs” aangereikt om de controle in gesprekken te behouden; waar het om gaat is dat de leidinggevende vanuit een authentieke houding aansluit bij de context van de medewerkers om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om talenten maximaal te benutten. Wij werken met dynamische en soms confronterende werkvormen waarin u actief kunt experimenteren met uw gedrag en vaardigheden.

 

Het resultaat is dat leidinggevenden na deze training:

 • meer dynamisch en richtinggevend opereren,
 • zichtbaarder zijn en zich meer profileren,
 • directer en sneller reageren op verschijnselen,
 • persoonlijker durven zijn in hun benadering,
 • zowel duidelijke eisen stellen als ook ondersteuning bieden,
 • meer verbindend zijn in hun handelen vanuit visie & missie.

 

De leidinggevende is zelf hèt instrument waarmee hij werkt, hij leeft voor ……..

 

Coachend leidinggeven is een houding, een stijl van werken en van met medewerkers omgaan, waarin authentiek voorbeeldgedrag de basis vormt.  Daardoor verwerft de coachend leidinggevende natuurlijk gezag. Door dit “voorleven” verandert de coachend leidinggevende de dynamiek in zijn omgeving en wordt ‘cultuurbepalend’.

 

Er wordt afwisselend op twee sporen gewerkt.

 

1. Onderzoek & Bewustwording: de “leergroep”.

- Bewustwording van specifieke eigen gedragspatronen en overtuigingen,

- Bewustwording van zelfbelemmerend gedrag en van sluimerende kwaliteiten en potenties,

- Onderzoeken van eigen drijfveren, waarden, normen en principes,

- Visieontwikkeling op leidinggeven, op coachen en op coachend leidinggeven.

 

2. Verkenning & Toepassing: de “praktijkgroep”.

- Toepassing van relevante vaardigheden, methoden en technieken in de communicatie,

- Gebruiken van relevante modellen en principes m.b.t. coachend leiderschap,

- Het oefenen met zelfgeformuleerde uitdagingen in gesprekken,

- Opereren vanuit authenticiteit en innerlijke kracht,

- Persoonlijke ontwikkeling en “grensverlegging”.

 

 

1.       SIX CATEGORY INTERVENTION SKILLS.

 

We gebruiken de “six category intervention skills” voor het beïnvloedend communiceren  van John Heron  als basisinterventies die de deelnemers dienen te beheersen aan het einde van de training:

 

Drie “autoritaire” interventies

 1. Voorschrijvend: schrijft gedrag voor.
 2. Informatief: biedt informatie, kennis of betekenis aan.
 3. Confronterend: maakt bewust van limiterend, oneffectief of destructief gedrag.

 

Drie faciliterende interventies

 1. Ontladend: geeft ruimte om pijnlijke emoties te uiten en te verwerken.
 2. Zelfontdekkend: versterkt het zelfontdekkend, zelfsturend vermogen tot leren en tot probleem oplossen.
 3. Ondersteunend: versterkt kwaliteiten, acties, attitudes en zelfvertrouwen.

 

Deelnemers leren welke interventies passend zijn bij de medewerker en de context waarin de organisatie zich bevindt  en voor welke interventies in verschillende contexten kan worden gekozen.

 

Coachend leidinggeven is een vorm van leidinggeven welke steeds actueler is door onder andere flexibel werken, implementatie van ‘Het Nieuwe Werken’, de wens van organisaties interne business coaches te hebben om het primaire proces te begeleiden en te ondersteunen, dan wel de visie van de organisatie in lijn te brengen met het gedrag en attitude van de medewerkers.

 

Wenst u meer informatie omtrent de toegevoegde waarde van Coachend Leidinggeven dan kunt u een mail sturen naar info@splitstepcoaching.nl of bellen met 06-44 41 00 07

 

 

LinkedInEmailTwitterShare