Centrale plek voor deelnemer in het leren en trainen van de toekomst

LinkedInEmailTwitterShare

Centrale plek voor deelnemer in het leren en trainen van de toekomst

 

Maatwerk wordt het sleutelwoord, waardoor de deelnemer en zijn behoefte, talent en niveau centraal komen te staan in het leerproces. Ook binnen de opleidingsmarkt gaat de deelnemer een centrale plek innemen. Als gevolg daarvan verschuift de rol van elke ketenpartij en wordt meer faciliterend. Bovendien wordt het voorbeeldgedrag van zowel opleider als leidinggevende nóg belangrijker.

 

Hoe ontwikkelt het klassikale leren zich?
Het klassikale leren zal afnemen, leren wordt individueler waardoor de effectiviteit zal toenemen. De denk- en plandruk − waar kan ik de info vinden, wanneer ga ik het doen − zal bij de deelnemer komen te liggen. Door de ontwikkelingen en mogelijkheden van nu kunnen online (e-learning) en klassikaal slim gecombineerd worden. Deelnemers komen dan bijvoorbeeld voorbereid naar een groepssessie wat de kwaliteit op het unieke moment van samenzijn verhoogt. Dit samenkomen moet dan wel meerwaarde hebben, wat inhoudt dat face to face en klassikaal leren een exclusiever karakter zal krijgen. Het zal uniek en belevingsgericht moeten zijn, ook qua locatie.

 

Wat vergt dit van opleiders/trainers?
Kortom, de eisen worden hoger; mensen zitten niet meer te wachten op alleen maar een training met een lading informatie en waarin kennisoverdracht plaatsvindt door louter te vertellen. Mensen willen aan de slag, interactief bezig zijn, aansluitend op hun eigen niveau. Locaties moeten daarvoor goed en divers uitgerust zijn. Opleiders en trainers zullen de deelnemers meer gaan faciliteren bij het leerproces door ze op verschillende manieren te prikkelen en uit te dagen voor optimaal leerrendement. Het niveau van het individu zal leidinggevend worden in de ontwikkeling, het wordt maatwerk. Dit betekent ook dat de structuur van de opleiding gaat wijzigen: geen standaard programma maar meer bouwsteentjes. Stukjes van een opleiding over bijvoorbeeld wat iemands zwakte is, wat wil deze er extra bijleren. De niveaus of ontwikkelbehoeften van mensen kunnen zo heel goed worden geclusterd om het kostenefficiënter te maken en de kracht van samen leren te benutten.

 

Wat verschuift er binnen de keten van de opleidingsmarkt?
De deelnemer gaat dus meer en meer een centrale plek in de keten van de opleidingsmarkt innemen. Als gevolg daarvan zal de regierol van elke betrokken partij binnen deze keten veranderen. Het wordt meer een samenspel tussen ketenpartijen waarbij partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor de duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van deze hoofdpersoon. Binnen deze ketensamenwerking zal een ieder zijn eigen rol moeten oppakken en zich moeten focussen op wat van hem wordt verwacht. Ketenpartijen zullen dan ook meer vanuit erkenning van elkaars rol en kracht moeten gaan samenwerken en met elkaar nieuwe businessmodellen gaan creëren. Dit keten-denken richt zich op het grotere belang : optimale ontwikkeling van elk individu als bijdrage aan zijn of haar toegevoegde waarde op de toekomstige arbeidsmarkt. Het is een nieuwe vorm van samenwerken, die lef behoeft om de controle over de markt los te laten en niet meer bang te zijn voor concurrentie alsmede om te kunnen gunnen en te co-creëren.

 

Wat is een belangrijk ander gevolg?
Dat leren nauwelijks meer plaats- en tijdgebonden is, maakt het voorbeeldgedrag van de omgeving van de deelnemer nog belangrijker. Mede omdat mensen zowel formeel als informeel leren maar ook omdat de nieuwe generatie het móet voelen voor ze het gelooft. Opleiders en leidinggevenden zullen zich als gevolg daarvan nóg bewuster moeten zijn van hun rol en impact. Zij zullen moeten investeren in hun eigen ontwikkeling en zich moeten realiseren voor wie zij het doen, wat zij daar mee willen bereiken en wat hun kracht én beperking is. Ze zullen dus ook zelf aan de slag moeten met ‘een leven lang leren’ om bij te kunnen blijven met de verwachtingen en veranderingen.

 

Toekomstmuziek of realistisch?
Bovengenoemde verschuivingen lijken wellicht toekomstmuziek omdat de vraag-markt momenteel voornamelijk bezig is met overleven. Maar laten we eerlijk zijn:

  • doen we niet wat we doen om mensen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en duurzaam inzetbaar te maken en houden?
  • is het dan niet logisch om te doen wat op lange termijn goed is in plaats van wat nu van je verwacht wordt en gangbaar is?
  • is het dan niet zinvol om de veranderingen voor te zijn en in de driver seat van je eigen toekomst te gaan zitten?

Tot zover enkele verschuivingen die gevolgen hebben voor de vorm. Wat mij betreft is de inhoud nóg belangrijker. Ik denk dat het bedrijfsleven de persoonlijke ontwikkeling die nodig is om de huidige drastische veranderingen en ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, nu en straks, zwaar onderschat. Wat dat betreft moet bij opleiden in mijn visie veel meer ingezet worden op het pure ontwikkelen. Aan u de keuze.

 

Voor meer informatie over onze trainingsprogramma’s neemt u contact op via info@splitstepcoaching.nl of belt u met +31 (0)6 44 41 00 07

LinkedInEmailTwitterShare